Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A. - general information

Investor relations / Relacje inwestorskie

General information / Informacje ogólne

Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A.   

Executive Board: Sameer Gunjikar (CEO)
Bank Handlowy w Warszawie S.A., Account No. 40103015080000000803946019
Regional Court  - Kraków Śródmieście, KRS No. 0000094583,
TAX No. NIP 676-11-36-130
VAT No. PL 6761136130
Share Capital PLN 16 124 200,40, paid in full extent

Visit also our corporate site Air Liquide Engineering & Construction

Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A.

Zarząd: Sameer Gunjika (Prezes)
Bank Handlowy w Warszawie S.A., Nr konta 40103015080000000803946019
Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście, KRS nr 0000094583,
NIP 676-11-36-130
Nr identyfikacyjny VAT UE PL 6761136130
Kapitał zakładowy 16 124 200,40 PLN, kapitał wpłacony w całości

Odwiedź również naszą stronę korporacyjną Air Liquide Engineering & Construction

Investor relations / Relacje inwestorskie

Shareholding / Akcjonariat

The company's share capital equals 16 124 200,40 pln and is divided into 23034572 shares at the nominal value of 0,70 ZŁ each.
The sole shareholder in the company is Air Liquide Global E&C Solutions Germany GmbH based in Frankfurt am Main, the company organised under the German law.

Kapitał akcyjny spółki wynosi 16 124 200,40 PLN i dzieli się na 23034572 akcje o nominalnej wartości 0,70 ZŁ za każda.
Jedynym akcjonariuszem w spółce jest spółka prawa niemieckiego Air Liquide Global E&C Solutions Germany GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.

Company authorities / Władze spółki

Management Board: Supervisory Board:
Sameer GUNJIKAR - Chairman of the Management Board
Andre BAUER - Member of the Management Board
Xavier Pontone
Thierry Roche
Zarząd Spółki:  Rada Nadzorcza:
Sameer GUNJIKAR - Prezes Zarządu
Andre BAUER- Członek Zarządu
Xavier Pontone
Thierry Roche

Latest announcements / Najnowsze komunikaty

Statements / Komunikaty