Skip to main content

Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A. - general information

Investor relations / Relacje inwestorskie

General information / Informacje ogólne

Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A.   

Executive Board: Pierre-Olivier Dolle (Chairman of the Management Board), Andre Bauer (Member of the Management Board), Aleksander Bałazy (Member of the Management Board)

Bank Handlowy w Warszawie S.A., Account No. 40103015080000000803946019

Regional Court  - Kraków Śródmieście, KRS No. 0000094583,

TAX No. NIP 676-11-36-130

VAT No. PL 6761136130

Share Capital PLN 42 374 200, 40, paid in full extent

Visit also our corporate site Air Liquide Engineering & Construction

Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A.

Zarząd: Pierre-Olivier Dolle (Prezes Zarządu), Andre Bauer (Członek Zarządu), Aleksander Bałazy (Członek Zarządu)

Bank Handlowy w Warszawie S.A., Nr konta 40103015080000000803946019

Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście, KRS nr 0000094583,

NIP 676-11-36-130

Nr identyfikacyjny VAT UE PL 6761136130

Kapitał zakładowy 42 374 200, 40 PLN, kapitał wpłacony w całościOdwiedź również naszą stronę korporacyjną Air Liquide Engineering & Construction

Investor relations / Relacje inwestorskie

Shareholding / Akcjonariat

The company's share capital equals 42 374 200, 40 pln and is divided into 60534572 shares at the nominal value of 0,70 ZŁ each.

The sole shareholder in the company is Air Liquide Global E&C Solutions Germany GmbH based in Frankfurt am Main, the company organised under the German law.

Kapitał akcyjny spółki wynosi 42 374 200, 40 PLN i dzieli się na 60534572 akcje o nominalnej wartości 0,70 ZŁ za każda.

Jedynym akcjonariuszem w spółce jest spółka prawa niemieckiego Air Liquide Global E&C Solutions Germany GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.

Company authorities / Władze spółki

Management Board: Supervisory Board:
Pierre-Olivier Dolle - Chairman of the Management Board

Andre Bauer - Member of the Management Board

Aleksander Bałazy - Member of the Management Board
Natalia Anjaparidze

Ines Recio

Pierre Costa de Beauregard
Zarząd Spółki:  Rada Nadzorcza:
Pierre-Olivier Dolle - Prezes Zarządu

Andre Bauer - Członek Zarządu

Aleksander Bałazy - Członek Zarządu
Natalia Anjaparidze

Ines Recio

Pierre Costa de Beauregard

 

Information on the implemented tax strategy

In accordance with Article 27c of the Law on Corporate Income Tax of February 15, 1992, we publish information on the implemented tax strategy for Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A.

Strategy for 2021 

Strategy for 2022 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Zgodnie z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych publikujemy informacje o realizowanej strategii podatkowej dla spółki Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A.

Za 2021 r. 

Za 2022 r. 

Latest announcements / Najnowsze komunikaty

Statements / Komunikaty