Skip to main content

Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A. - general information

Investor relations / Relacje inwestorskie

General information / Informacje ogólne

Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A.   

Executive Board: Andre Bauer (Member of the Management Board), Aleksander Bałazy (Member of the Management Board)
Bank Handlowy w Warszawie S.A., Account No. 40103015080000000803946019
Regional Court  - Kraków Śródmieście, KRS No. 0000094583,
TAX No. NIP 676-11-36-130
VAT No. PL 6761136130
Share Capital PLN 27 324 200,40, paid in full extent

Visit also our corporate site Air Liquide Engineering & Construction

Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A.

Zarząd: Andre Bauer (Członek Zarządu), Aleksander Bałazy (Członek Zarządu)
Bank Handlowy w Warszawie S.A., Nr konta 40103015080000000803946019
Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście, KRS nr 0000094583,
NIP 676-11-36-130
Nr identyfikacyjny VAT UE PL 6761136130
Kapitał zakładowy 27 324 200,40 PLN, kapitał wpłacony w całości

Odwiedź również naszą stronę korporacyjną Air Liquide Engineering & Construction

Investor relations / Relacje inwestorskie

Shareholding / Akcjonariat

The company's share capital equals 27 324 200,40 pln and is divided into 23034572 shares at the nominal value of 0,70 ZŁ each.
The sole shareholder in the company is Air Liquide Global E&C Solutions Germany GmbH based in Frankfurt am Main, the company organised under the German law.

Kapitał akcyjny spółki wynosi 27 324 200,40 PLN i dzieli się na 23034572 akcje o nominalnej wartości 0,70 ZŁ za każda.
Jedynym akcjonariuszem w spółce jest spółka prawa niemieckiego Air Liquide Global E&C Solutions Germany GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.

Company authorities / Władze spółki

Management Board: Supervisory Board:
Andre Bauer - Member of the Management Board
Aleksander Bałazy - Member of the Management Board
Pierre-Olivier Dollé
Natalia Anjaparidze
Ines Recio
Pierre Costa de Beauregard
Zarząd Spółki:  Rada Nadzorcza:
Andre Bauer - Członek Zarządu
Aleksander Bałazy - Członek Zarządu
Pierre-Olivier Dollé
Natalia Anjaparidze
Ines Recio
Pierre Costa de Beauregard

 

Information on the implemented tax strategy

In accordance with Article 27c of the Law on Corporate Income Tax of February 15, 1992, we publish information on the implemented tax strategy for Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A.

Strategy for 2021 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Zgodnie z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych publikujemy informacje o realizowanej strategii podatkowej dla spółki Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A.

Za 2021 r. 

Latest announcements / Najnowsze komunikaty

Statements / Komunikaty